ChordKub.

คอร์ดเพลง รักได้แต่คบไม่ได้ : วงกามเทพรักได้แต่คบไม่ได้ : วงกามเทพ
คอร์ดเพลง รักได้แต่คบไม่ได้ : วงกามเทพ


 • C G | Am Em |
 • F G | F |
 •   C  แม้อยากจะกอดเธEmอให้นาน Am
 •     แต่ก็คGงต้องปล่อC
 •     สถานEmะที่ต้องAmคอย..หลบGซ่อน ๆ ใคร
 •   C  เธอก็มีEmคนของเธAm
 •     ฉันรู้G และเข้าใจC
 •     คนมาทีหลัEmงต้องเป็นสำรองAmไป
 •     เรียกร้Gองอะไรไม่ได้Cเลย
 •  จะเปิดตัAmว ก็ไม่Emได้
 •  แค่FคนในGความลัC
 •  จะให้ถอAmน.. ตัวEmกลับ
 •  มันยากFนัก ต้องทำGใจ..
 •  รัCกได้ แต่Gคบไม่ไAmด้
 •  สถานGะที่เธอนั้นมอFบให้ ฉันเป็Emนได้..
 •  แค่เพีDmยงความรักซ้ำซ้อนG
 •  กอดCได้.. แต่Gไม่ใช่เจ้าAmของ
 •  หมดสิทGธิ์ที่จะครอบครFอง ต้องจำEmยอม
 •  เป็นเพีDmยงความรักซ้ำซ้อG
 •  ให้เธอบำเรอC (G)ใจ..
 • C G | Am G |
 • F Em | Dm G | C |
 • * | ** | ** |
 •  เป็นเพีDmยงความรักซ้ำซ้อG
 •  ให้เธอบำเรCอใจ


เนื้อเพลง รักได้แต่คบไม่ได้ วงกามเทพแม้อยากจะกอดเธอให้นานๆ แต่ก็คงต้องปล่อย สถานะที่ต้องคอยหลบซ่อนๆใคร เธอก็มีคนของเธอ ฉันรู้ และเข้าใจ คนมาทีหลังต้องเป็นสำรองไป เรียกร้องอะไรไม่ได้เลย จะเปิดตัว ก็ไม่ได้ แค่คนในความลับ จะให้ถอน ตัวกลับ มันยากนัก ต้องทำใจ รักได้ แต่คบไม่ได้ สถานะที่เธอนั้นมอบให้ ฉันเป็นได้ แค่เพียงความรักซ้ำซ้อน กอดได้ แต่ไม่ใช่เจ้าของ หมดสิทธิ์ที่จะครอบครอง ต้องจำยอม เป็นเพียงความรักซ้ำซ้อน ให้เธอบำเรอใจ เป็นเพียงความรักซ้ำซ้อน ให้เธอบำเรอใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: รักได้แต่คบไม่ได้ ศิลปิน: วงกามเทพ เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ วงกามเทพ,บังซัก ก้าวร้าวเรียบเรียง: เสก ผานชื่น

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/kamatep-rak-dai-te-kob-mai-dai.html