ChordKub.

คอร์ดเพลง ทรงซ้อ : วงกามเทพทรงซ้อ : วงกามเทพ
คอร์ดเพลง ทรงซ้อ : วงกามเทพ


 •  เธออยากจะเป็F#mนทรงซ้อ ใส่ทองที่คC#mอเส้นโต
 •  อยากจะมีD อยากโชEว์ใคร Aๆ ..
 • F#m C#m | D E A |
 • F#m C#m | D | E |
 • F#m C#m | D E A |
 • F#m C#m | D | E |
 •   A  เห็นเพื่อนเขBmามี    เธC#mอเลยอยากมีบ้าD
 •   A  เสื้อผ้าที่บนBmห้าง นั่งเชคอิC#mนที่ร้านหรู ๆD
 •   F#m  แต่อยู่กับฉัEน บ้านเช่Dาเท่ารูหAนู
 •     ฐานBmะความเปนอยู่E ดูไม่โอAเค
 •  เธออยากจะเป็F#mนทรงซ้อ ใส่ทองที่คC#mอเส้นโต
 •  อยากจะมีD อยากโชEว์ใครA ๆ
 •  ไม่อยากมีแฟF#mนทรงจน รถยนC#mต์หาหม้าย
 •  ไปไหDน..มีแค่รถเครื่องร้าE
 •  เธออยากมีแฟAนเขรถแต่ง เครื่องยนEต์คันแรง ๆ
 •  ใช้ขอDงแบรนด์แนมที่ทันEสมัย
 •  ได้เสริมหมูAก เสริมปาก อย่างที่Eคิดไว้
 •  ไปอัพไซDส์ให้ใหญ่ตามต้อEงการ
 •  ได้นั่งรถยนAต์คันแรง ๆ เครื่องเสียEงที่แพง ๆ
 •  คงได้แรDงคนมองหลอดทAาง
 •  ทิ้งรถเครื่อBmงคันร้าย ทิ้งเด็C#mกบ้าน ๆ อย่างฉัDEน..
 •  (คนนี้เสียAแล้ว) E
 •   A  ได้กะบะซิ่Bmง    เลยC#mทิ้งรถเครื่องร้าD
 •   A  คงถุกใจเธอช่าBmยม่าย เขาสักลC#mายเธอบอกว่าเท่D
 •   F#m  ทิ้งหนุ่มทรงจEน ไปคDบหนุ่มทรงเA
 •     เธอบBmอกเขาได้เพE  ตามเธอต้องกาAร..
 • F#m C#m | D E A |
 • F#m C#m | D A |
 • F#m E | D A |
 • Bm E | A |
 • * | ** | ** |
 • A |


เนื้อเพลง ทรงซ้อ วงกามเทพเธออยากจะเป็นทรงซ้อ ใส่ทองที่คอเส้นโต อยากจะมี อยากโชว์ใครๆ เห็นเพื่อนเขามี เธอเลยอยากมีบ้าง เสื้อผ้าที่บนห้าง นั่งเชคอินที่ร้านหรูๆ แต่อยู่กับฉัน บ้านเช่าเท่ารูหนู ฐานะความเปนอยู่ ดูไม่โอเค เธออยากจะเป็นทรงซ้อ ใส่ทองที่คอเส้นโต อยากจะมี อยากโชว์ใครๆ ไม่อยากมีแฟนทรงจน รถยนต์หาหม้าย ไปไหนมีแค่รถเครื่องร้าย เธออยากมีแฟนเขรถแต่ง เครื่องยนต์คันแรงๆ ใช้ของแบรนด์แนมที่ทันสมัย ได้เสริมหมูก เสริมปาก อย่างที่คิดไว้ ไปอัพไซส์ให้ใหญ่ตามต้องการ ได้นั่งรถยนต์คันแรงๆเครื่องเสียงที่แพงๆ คงได้แรงคนมองหลอดทาง ทิ้งรถเครื่องคันร้าย ทิ้งเด็กบ้านๆอย่างฉัน คนนี้เสียแล้ว ได้กะบะซิ่ง เลยทิ้งรถเครื่องร้าย คงถุกใจเธอช่ายม่าย เขาสักลายเธอบอกว่าเท่ ทิ้งหนุ่มทรงจน ไปคบหนุ่มทรงเอ เธอบอกเขาได้เพ ตามเธอต้องการ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ทรงซ้อ ศิลปิน: วงกามเทพ เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ (วงกามเทพ)เรียบเรียง: เสก ผานชื่น

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/04/kamatep-song-sor.html