ChordKub.

คอร์ดเพลง นางฟ้าเบาะซ้าย : วงกามเทพนางฟ้าเบาะซ้าย : วงกามเทพ
คอร์ดเพลง นางฟ้าเบาะซ้าย : วงกามเทพ


 •  อยู่กับเขAา ใส่ทองทั้งตัB
 •  อยู่กับฉัG#mน ไม่สามแม่ครัว กะปุ้มC#mปุ้ย
 •  นั่งรAถเก๋งตัวขาวหลุBย เชิดหน้าเชิดEตา
 • A B | G#m C#m |
 • A B | E B |
 •   E  เธอคงจะเบื่อรถเครื่องร้ายคันเก่G#m
 •     ไปไหน มาไห นก็บัดสีใครAเขา ทั้งเก่Bาและเชย
 •   E  เบาะก็ขาด ป้ายท้ายก็หลุด
 •   G#m  จะใส่ชุดสวย ๆ นั่งไม่ได้Aเลย
 •     กลัวชุBดอีเข้าในล้อ
 •   C#m  เลยไปเป็นนางฟ้าเบาะซ้าย
 •     มันคG#mงจะเย็นสบาย
 •     คงถูกAใจเธอใช่หม้Bาย ได้ไม่ต้องEร้อน
 •   C#m  รถเครื่องได้แค่ซ้อนท้าย รถเขG#mาพับเบาะนอนได้
 •     จอดตรงไหAนเขาก็คอยเอาใจเธG#อ..
 •  อยู่กับเขAา ใส่ทองทั้งตัB
 •  อยู่กับฉัG#mน ไม่สามแม่ครัว กะปุ้มC#mปุ้ย
 •  นั่งรAถเก๋งตัวขาวหลุBย เชิดหน้าเชิดEตา
 •  นั่งรถเขAา ถ่ายคลิปลง TikBTok
 •  นั่งรถเรG#mา เธอชอบหลบหน้C#m
 •  ไปเถอAะนางฟ้Bา ไปเป็นตุ๊กตาหน้าEรถ
 • A B | G#m C#m |
 • A B | E |
 • A B | G#m C#m |
 • A B | E |
 • * | ** | ** |
 • A B | G#m C#m |
 • A B | E B |
 • E |


เนื้อเพลง นางฟ้าเบาะซ้าย วงกามเทพอยู่กับเขา ใส่ทองทั้งตัว อยู่กับฉัน ไม่สามแม่ครัว กะปุ้มปุ้ย นั่งรถเก๋งตัวขาวหลุย เชิดหน้าเชิดตา เธอคงจะเบื่อรถเครื่องร้ายคันเก่า ไปไหน มาไห นก็บัดสีใครเขา ทั้งเก่าและเชย เบาะก็ขาด ป้ายท้ายก็หลุด จะใส่ชุดสวยๆนั่งไม่ได้เลย กลัวชุดอีเข้าในล้อ เลยไปเป็นนางฟ้าเบาะซ้าย มันคงจะเย็นสบาย คงถูกใจเธอใช่หม้าย ได้ไม่ต้องร้อน รถเครื่องได้แค่ซ้อนท้าย รถเขาพับเบาะนอนได้ จอดตรงไหนเขาก็คอยเอาใจเธอ อยู่กับเขา ใส่ทองทั้งตัว อยู่กับฉัน ไม่สามแม่ครัว กะปุ้มปุ้ย นั่งรถเก๋งตัวขาวหลุย เชิดหน้าเชิดตา นั่งรถเขา ถ่ายคลิปลง TikTok นั่งรถเรา เธอชอบหลบหน้า ไปเถอะนางฟ้า ไปเป็นตุ๊กตาหน้ารถ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: นางฟ้าเบาะซ้าย ศิลปิน: วงกามเทพ เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ วงกามเทพเรียบเรียง: เสก ผ่านชื่น

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/07/kamatep-nang-far.html