ChordKub.

คอร์ดเพลง รักเธอเหมือนน้ำท่อม : วงกามเทพรักเธอเหมือนน้ำท่อม : วงกามเทพ
คอร์ดเพลง รักเธอเหมือนน้ำท่อม : วงกามเทพ


  • Dm | C |
  • A# C | Dm |
  •  ต่Dmอให้ฉันอีต้มอีเบลอ ก็ไม่เคยนอCกใจเธอสักครั้ง
  •  ต้มA#จนหม้อเก่าหม้อพัCง ก็ไม่จะคิดนอกDmใจ
  •  นาDmนเท่าไรที่รักสองเรา..ไม่เคCยที่จะเปลี่ยนไป
  •  แต่A#วันนี้ไสC เธอมาตัดความสัมDmพันธ์
  •  ทิ้งกันง่ายGmC ๆ ..
  •  ไสAmเลิกกันง่ายเกิDm
  •  ปล่อยให้ฉัA#นต้องเดิน..อยู่ลำCพัง
  •  รักเธอก็เหมือนน้ำท่อA#
  •  ที่ต้มเท่าไรCก็ไม่เคFยพอ
  •  ยีใบใสจนขมคGmอ ไม่เท่าคนอ้อร้Cอ มาทำให้ขื่Fนขม
  •  น้ำโค้กที่ใส่ในท่อA#ม ดำเหมือนใจเธอ.C.
  •  ที่มาทำร้าAmยหัวใจ ฉันตรอมDmตรม
  •  นั่งร้องไห้Gmน้ำตา..หยดใส่Amหม้อท่อม
  •  ไม่มีอีกแล้Gmวหม้อที่ฉันเคยCชม เมื่อเธอมาทิ้งDmไป
  • A# C | F |
  • Gm C | F |
  • A# C | Am Dm |
  • Gm Am | Gm C |
  • Dm |
  • * | ** | ** |
  • Dm | C |
  • A# C | Dm |


เนื้อเพลง รักเธอเหมือนน้ำท่อม วงกามเทพต่อให้ฉันอีต้มอีเบลอ ก็ไม่เคยนอกใจเธอสักครั้ง ต้มจนหม้อเก่าหม้อพัง ก็ไม่จะคิดนอกใจ นานเท่าไรที่รักสองเราไม่เคยที่จะเปลี่ยนไป แต่วันนี้ไส เธอมาตัดความสัมพันธ์ ทิ้งกันง่ายๆ ไสเลิกกันง่ายเกิน ปล่อยให้ฉันต้องเดินอยู่ลำพัง รักเธอก็เหมือนน้ำท่อม ที่ต้มเท่าไรก็ไม่เคยพอ ยีใบใสจนขมคอ ไม่เท่าคนอ้อร้อ มาทำให้ขื่นขม น้ำโค้กที่ใส่ในท่อม ดำเหมือนใจเธอ ที่มาทำร้ายหัวใจ ฉันตรอมตรม นั่งร้องไห้น้ำตาหยดใส่หม้อท่อม ไม่มีอีกแล้วหม้อที่ฉันเคยชม เมื่อเธอมาทิ้งไป

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: รักเธอเหมือนน้ำท่อม ศิลปิน: วงกามเทพ เนื้อร้อง/ทำนอง: บิว วงกามเทพ,จัมโบ้ วงกามเทพเรียบเรียง: เสก ผานชื่น

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/06/kamatep-rak-ter.html