ChordKub.

คอร์ดเพลง สาวส่า : คนมอสาวส่า : คนมอ
คอร์ดเพลง สาวส่า : คนมอ


 • Am F | G Am |
 • Am F | G Am |
 • Am F | G Am |
 • Am F | G Am |
 •   Am  ในภวังค์แห่งความเศร้Cาสิมีไผ..
 •     คอยห่วงหFาถามไถ่
 •     ว่าเป็นจั่งใด๋Gจั่งเสียใจFหล่าคำนาAmง..
 •   Am  คนอยู่ข้างไปไสC คือบ่เห็นหน้าผู้ใด๋F
 •     ข้าวน้ำ ซามปลา บ่ยอมกินG
 •     จนนางหล่Fาจ่อยโAmซ..
 •   F  อักอยู่เทิงบ้านเบิดมื้Em
 •     เศร้ามิดหมี่ อ้ายย่านคึดสั่Am
 •     ให้ไทบ้านเพิ่นส่าลือ
 •   F  หน้าต่างสุแก ปิดแน่Em
 •     บ่กล้าเปิดกลอนส่อหน้Am
 •     ย่านคึดเป็นบ้าเป็นหลัง
 •   Am  นางเป็นสาวท่งนC
 •     หน้าตางามผ่องดังอีเกิ้F
 •     ผู้บ่าวหลายคุ้มหมายปอG
 •     ต้องหลีกยอมแFพ้ผู้บ่าวคAmรู..
 •   Am  กะเป็นย่อนผู้บ่าวครูC
 •     มาเทียวหยอกให้นางฝันไกF
 •     บอกหัวใจคึดไปG ฝันฮอFดมื้อวิวาAmห์
 •   F  ณ มื้อนี้สาวส่Emา สินอนกอดตั้งแต่หมอAm
 •     นอนเศร้าอยู่ผู้เดียว
 •   F  ยามหัวลมมาพัดต้อEmง เสียงสนูว่าวดื้อดื้Am
 •     นางแห่งสะอื้นขื่นขม
 •   F  บ้านเหนือใต้เขากะว่Em
 •     ว่าสาวส่า ถืกบ่าวครูถิ่Am
 •     เปิดหนีไกลบ่ต่าวคืน
 •   F  จักมื้ออื่นมื้อใด๋Emกะยังสิไห้..
 •     จักมื้อใด๋จั่งสิลืมเพิ่น
 • Am | C |
 • F | G F | Am |
 • Am | C |
 • F | G F | Am |
 • F | Em |
 • Am | F | Em |
 • Am F | G Am |
 • Am F | G Am |
 • Am F | G Am |
 • Am F | G Am |
 • * |
 •   F  ตัดอกตัดใจสานาEm
 •     บ่าวบ้านเฮายังคอยถ่Amา เช็ดน้ำตาให้นางอยู่
 •   F  บ่าวบ้านเฮานำกันEmเสมอมั่น
 •     เว้าง่าAmย เข้าใจมักอีหลี
 •   F  สาวเทพี สาวส่Em
 •     ลืมสาบ่าวครูเพิ่นถิ่Amม เปิดหนีไปแต่งสาวครู
 •   F  จักมื้ออื่นมื้อใด๋Em ให้เจ้าเซาไห้
 •     ยังมีอ้ายอยู่
 • Am F | G Am | ( x7 ) 


เนื้อเพลง สาวส่า คนมอในภวังค์แห่งความเศร้าสิมีไผ คอยห่วงหาถามไถ่ ว่าเป็นจั่งใด๋จั่งเสียใจหล่าคำนาง คนอยู่ข้างไปไส คือบ่เห็นหน้าผู้ใด๋ ข้าวน้ำ ซามปลา บ่ยอมกิน จนนางหล่าจ่อยโซ อักอยู่เทิงบ้านเบิดมื้อ เศร้ามิดหมี่ อ้ายย่านคึดสั่น ให้ไทบ้านเพิ่นส่าลือ หน้าต่างสุแก ปิดแน่น บ่กล้าเปิดกลอนส่อหน้า ย่านคึดเป็นบ้าเป็นหลัง นางเป็นสาวท่งนา หน้าตางามผ่องดังอีเกิ้ง ผู้บ่าวหลายคุ้มหมายปอง ต้องหลีกยอมแพ้ผู้บ่าวครู กะเป็นย่อนผู้บ่าวครู มาเทียวหยอกให้นางฝันไกล บอกหัวใจคึดไป ฝันฮอดมื้อวิวาห์ ณ มื้อนี้สาวส่า สินอนกอดตั้งแต่หมอน นอนเศร้าอยู่ผู้เดียว ยามหัวลมมาพัดต้อง เสียงสนูว่าวดื้อดื้น นางแห่งสะอื้นขื่นขม บ้านเหนือใต้เขากะว่า ว่าสาวส่า ถืกบ่าวครูถิ่ม เปิดหนีไกลบ่ต่าวคืน จักมื้ออื่นมื้อใด๋กะยังสิไห้ จักมื้อใด๋จั่งสิลืมเพิ่น ตัดอกตัดใจสานาง บ่าวบ้านเฮายังคอยถ่า เช็ดน้ำตาให้นางอยู่ บ่าวบ้านเฮานำกันเสมอมั่น เว้าง่าย เข้าใจมักอีหลี สาวเทพี สาวส่า ลืมสาบ่าวครูเพิ่นถิ่ม เปิดหนีไปแต่งสาวครู จักมื้ออื่นมื้อใด๋ ให้เจ้าเซาไห้ ยังมีอ้ายอยู่

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: สาวส่า ศิลปิน: คนมอ

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/konmor-saozaa.html