ChordKub.

คอร์ดเพลง ที่ชอบหน้าหนาว : OWEN x APICHAI x Liltanที่ชอบหน้าหนาว : OWEN x APICHAI x Liltan
คอร์ดเพลง ที่ชอบหน้าหนาว : OWEN x APICHAI x Liltan


 • A | G#m |
 • F#m | E |
 • A | G#m |
 • F#m B | E |
 •  ที่ชอบหน้าหนAาวก็ตอนที่หนาวอุ่นกG#mาย
 •  เมื่อได้กอดเธออุ่นใจเสมF#m
 •  เมื่อตอนมีเธออยู่ข้าEงกาย
 •  หน้าฝนก็หนAาวแต่ตอนที่หนาว
 •  ไม่มีเธG#mอมาคอยชิดใกล้
 •  ไปอยู่เมืองไกF#mลรู้ไหมคนดีB
 •  ฉันคิดถึEงเธอ
 •  จากกันไปในที่ประหลAาด
 •  เธอไปอยู่ถิ่นฐานไกล
 •  ส่งเสียงแห่งความคิดถึG#m
 •  คงต้องใช้สิบสามไมล์
 •  สัญญานมันอันตรธาF#m
 •  ความเจริญยังเข้าไม่ถึง
 •  มีเพียงสลึงไม่ถึงบาE
 •  แล้วผมจะบินไปหาไง
 •  นั่งเหม่อมองฟ้Aาอยู่ที่ปลายนา
 •  เสียงลมกระทบหญ้G#m
 •  คือที่เสียงเธอที่กังวาน
 •  หมู่ดาวที่ส่องประกาF#m
 •  คือนัยน์ตาที่แพรBวพราว
 •  ไอดินที่คอยระเหE
 •  เหมือนกลิ่นน้ำหอมของเธอที่โชยมา
 •  ชีวิตที่ไม่มีเธAอคิดดูยังไงก็ไม่สนุก
 •  แผ่นซีดีมีG#mลายก็ย่อมสะดุด Au
 •  ฝนสาF#mดอีกสักพักก็คงต้องหยุด
 •  ชินกับการที่มีเธEอเหมือนกับสุนัขที่คู่กระดูก
 •  ก็รู้เธอเด็ดเดี่Aยวรักเดียวและเหนียวแน่น
 •  ฉันจะไม่โอนเอG#mนโลเลไม่เสี่ยวแล่น
 •  เธออาจดูเข้มแข็F#mงแต่ อรชรอ้อนแอ้B
 •  รักมากกว่าน้ำที่อยู่ในมหาสมุทE
 •  ไม่เหมือนกับน้ำในเตี๋ยวแห้ง
 •  เธAอคือคนที่รักขอวอน
 •  คนดีG#mอย่าโกรธกันนะ
 •  ที่ไม่ได้มีF#mเวลาไปหาเงินไม่ค่อEยมี
 •  เธอเองก็รู้ว่Aาบ้านพี่ฐานะไม่ค่อG#mยดี
 •  มือถือสัญญานไม่ค่อF#mยมี.. BนะEเธอ
 • * |
 •  คิดถึงอยู่ฟิAลบ้านนา
 •  เวลาตอนเช้G#mาที่หนาว
 •  ได้เคียงได้ใกล้F#mชิดสาว
 •  คิดถึงทุกยาEมทุกคราว
 •  ฉันช่างโชคดีAเหลือเกิน
 •  ที่ได้เธอมาเป็นคู่ฉัG#m
 •  ถึงดวงตะวัF#mนจะตกลาลัB
 •  แต่ใจของฉัEนยังคงเดิม
 •  แม้A.. ตัวอยู่ห่างG#mไกล
 •  ยิ่งนานเท่าไหร่F#mในใจยิ่งคิดถึEงเธอ
 •  หนAาว.. ฉันหนาวจัG#mบใจ
 •  อยากอยู่ใกล้F#m ๆ สัญญาได้ไหB
 •  ขอเธออยู่ทุEกฤดูกาล
 • * | * |
 • A | G#m |
 • F#m | E |
 • A | G#m |
 • F#m B | E |


เนื้อเพลง ที่ชอบหน้าหนาว OWEN x APICHAI x Liltanที่ชอบหน้าหนาวก็ตอนที่หนาวอุ่นกาย เมื่อได้กอดเธออุ่นใจเสมอ เมื่อตอนมีเธออยู่ข้างกาย หน้าฝนก็หนาวแต่ตอนที่หนาว ไม่มีเธอมาคอยชิดใกล้ ไปอยู่เมืองไกลรู้ไหมคนดี ฉันคิดถึงเธอ จากกันไปในที่ประหลาด เธอไปอยู่ถิ่นฐานไกล ส่งเสียงแห่งความคิดถึง คงต้องใช้สิบสามไมล์ สัญญานมันอันตรธาน ความเจริญยังเข้าไม่ถึง มีเพียงสลึงไม่ถึงบาท แล้วผมจะบินไปหาไง นั่งเหม่อมองฟ้าอยู่ที่ปลายนา เสียงลมกระทบหญ้า คือที่เสียงเธอที่กังวาน หมู่ดาวที่ส่องประกาย คือนัยน์ตาที่แพรวพราว ไอดินที่คอยระเหย เหมือนกลิ่นน้ำหอมของเธอที่โชยมา ชีวิตที่ไม่มีเธอคิดดูยังไงก็ไม่สนุก แผ่นซีดีมีลายก็ย่อมสะดุด Au ฝนสาดอีกสักพักก็คงต้องหยุด ชินกับการที่มีเธอเหมือนกับสุนัขที่คู่กระดูก ก็รู้เธอเด็ดเดี่ยวรักเดียวและเหนียวแน่น ฉันจะไม่โอนเอนโลเลไม่เสี่ยวแล่น เธออาจดูเข้มแข็งแต่ อรชรอ้อนแอ้น รักมากกว่าน้ำที่อยู่ในมหาสมุทร ไม่เหมือนกับน้ำในเตี๋ยวแห้ง เธอคือคนที่รักขอวอน คนดีอย่าโกรธกันนะ ที่ไม่ได้มีเวลาไปหาเงินไม่ค่อยมี เธอเองก็รู้ว่าบ้านพี่ฐานะไม่ค่อยดี มือถือสัญญานไม่ค่อยมี นะเธอ คิดถึงอยู่ฟิลบ้านนา เวลาตอนเช้าที่หนาว ได้เคียงได้ใกล้ชิดสาว คิดถึงทุกยามทุกคราว ฉันช่างโชคดีเหลือเกิน ที่ได้เธอมาเป็นคู่ฉัน ถึงดวงตะวันจะตกลาลับ แต่ใจของฉันยังคงเดิม แม้ ตัวอยู่ห่างไกล ยิ่งนานเท่าไหร่ในใจยิ่งคิดถึงเธอ หนาว ฉันหนาวจับใจ อยากอยู่ใกล้ๆสัญญาได้ไหม ขอเธออยู่ทุกฤดูกาล

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ที่ชอบหน้าหนาว ศิลปิน: OWEN,APICHAI,Liltan เนื้อร้อง/ทำนอง: OWEN,APICHAI,LILTANเรียบเรียง: OWEN

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/owen-ti-chob-na-now.html