ChordKub.

คอร์ดเพลง หัวใจปริญญา : แทน ศุภสัณห์หัวใจปริญญา : แทน ศุภสัณห์
คอร์ดเพลง หัวใจปริญญา : แทน ศุภสัณห์


 •   C#  อาจจะดูบ้าน ๆ เกินG#ไป
 •   F#  แต่งตัวสไตล์เซอร์C# ๆ
 •   C#  บอกให้รู้ว่ารักจริงน้องG#สาวเห่อ
 •     ถึงจะเซอF#ร์ ๆ ..G# แต่ก็จริงC#ใจ
 •  อาจจะติดF#อยู่ที่หน้าG#ตา การศึกษFmาที่ไม่สูงพA#m
 •  อยากให้รู้F#ว่ารักจริงไม่หัวG#หมอ
 •  แค่อยากขF#อ..ให้มองกันที่หัวG#ใจ
 •  ถึงไม่มีปริญญC#า ไม่มีหน้าตFmาในสังคมไฮA#mโซ
 •  แต่งตัG#วไม่ค่อยจะF#ดูโก้ อยากให้เธอG#รักกันที่ใจ
 •  จะได้หม้C#ายกับผู้ชาFmยบ้าน ๆ เกินA#mไป
 •  ไอ้คนอย่างเรG#ามีดีที่ข้าF#งใน    G#
 •  (จะมีมั่งหม้าย คนมาสนC#ใจกัน) G#
 • C# Fm | A#m G# |
 • F# | G# |
 • C# Fm | A#m G# |
 • F# | G# |
 •  เรื่องหลัF#กการไม่ค่อยถG#นัด
 •  งานหลักFmดิ้นรนเพื่อสร้างตัวA#mเอง
 •  ชีวิตนี้มัF#นเลือกเกิดไม่ได้
 •  แต่พ่อแม่สอนG#ให้เป็นคนดี
 • ** | ** |
 • C# Fm | A#m G# |
 • F# | G# |
 • C# |


เนื้อเพลง หัวใจปริญญา แทน ศุภสัณห์อาจจะดูบ้านๆเกินไป แต่งตัวสไตล์เซอร์ๆ บอกให้รู้ว่ารักจริงน้องสาวเห่อ ถึงจะเซอร์ๆ แต่ก็จริงใจ อาจจะติดอยู่ที่หน้าตา การศึกษาที่ไม่สูงพอ อยากให้รู้ว่ารักจริงไม่หัวหมอ แค่อยากขอให้มองกันที่หัวใจ ถึงไม่มีปริญญา ไม่มีหน้าตาในสังคมไฮโซ แต่งตัวไม่ค่อยจะดูโก้ อยากให้เธอรักกันที่ใจ จะได้หม้ายกับผู้ชายบ้านๆเกินไป ไอ้คนอย่างเรามีดีที่ข้างใน จะมีมั่งหม้าย คนมาสนใจกัน เรื่องหลักการไม่ค่อยถนัด งานหลักดิ้นรนเพื่อสร้างตัวเอง ชีวิตนี้มันเลือกเกิดไม่ได้ แต่พ่อแม่สอนให้เป็นคนดี

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: หัวใจปริญญา ศิลปิน: แทน ศุภสัณห์ เนื้อร้อง: ธรรมธัชพลนุ้ย,แทนศุภสัณห์ทำนอง: น้าต้น สติสังกัดค่าย: SPS RECORD

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/10/tan-hua-jai-pa-rin-ya.html