ChordKub.

คอร์ดเพลง วิชาความดี : แทน ศุภสัณห์ Ft. หนวด จิรภัทรวิชาความดี : แทน ศุภสัณห์ Ft. หนวด จิรภัทร
คอร์ดเพลง วิชาความดี : แทน ศุภสัณห์ Ft. หนวด จิรภัทร


 • F G | Em Am |
 • F G | C G |
 •  Cพื่อน ๆ เขาเรียนต่อ เข้า มAm. มหาลัย
 •  แต่บ้Fานเราจนหม้ายไหGรให้ทำพรืC
 •  สองมืFอสองขาเหมือนกัGน ฉัEmนก็เข้าใจไAmด้
 •  ฉันก็Dmดิ้นรนขวนขวGาย แต่มันได้เท่านี้Cจริง ๆ
 •  แม่ไม่มีFปีตางค์ส่งเรีGยนปริญญา
 •  พ่อไม่มีEmหรอกเบี้ย มAmรดกสืบทอด
 •  มีแDmต่วิชาความดีG ที่แกให้Cมา
 •  ฉันไม่มีFหรอกใบปริญญG
 •  มีแค่ตำรEmาหาเลี้ยงตัวเAmอง
 •  พ่อแDmม่ไม่ได้ทำงานแบGงค์ แค่คนรับจ้าCง  C7
 •  ฉันอยากได้ไFรก็ต้องหาเอาเอG
 •  ไม่ได้อวดเEmก่งหรือโชว์ใคAm
 •  แต่มัDmนคือความภาคภูมิใG
 •  (ของคนหม้ายใบCปริญญา)
 • F G | Em Am |
 • Dm G | C C7 |
 • F G | Em Am |
 • Dm G | C |
 • * | ** | ** |
 •  สวนปาFล์มที่พ่ออยากได้G
 •  โฉนดครุฑแดFงที่แม่หาหม้Gาย
 •  ลูกจะสร้างมันให้Cเอง..
 • F G | F Fm |
 • C |


เนื้อเพลง วิชาความดี แทน ศุภสัณห์ Ft. หนวด จิรภัทรเพื่อนๆเขาเรียนต่อ เข้า ม.มหาลัย แต่บ้านเราจนหม้ายไหรให้ทำพรือ สองมือสองขาเหมือนกัน ฉันก็เข้าใจได้ ฉันก็ดิ้นรนขวนขวาย แต่มันได้เท่านี้จริงๆ แม่ไม่มีปีตางค์ส่งเรียนปริญญา พ่อไม่มีหรอกเบี้ย มรดกสืบทอด มีแต่วิชาความดี ที่แกให้มา ฉันไม่มีหรอกใบปริญญา มีแค่ตำราหาเลี้ยงตัวเอง พ่อแม่ไม่ได้ทำงานแบงค์ แค่คนรับจ้าง ฉันอยากได้ไรก็ต้องหาเอาเอง ไม่ได้อวดเก่งหรือโชว์ใคร แต่มันคือความภาคภูมิใจ ของคนหม้ายใบปริญญา สวนปาล์มที่พ่ออยากได้ โฉนดครุฑแดงที่แม่หาหม้าย ลูกจะสร้างมันให้เอง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: วิชาความดี ศิลปิน: แทน ศุภสัณห์,หนวด จิรภัทร เนื้อร้อง/ทำนอง: โยลักลั้น แทนศุภสัณห์เรียบเรียง: สุวัตร วงค์นคร สังกัดค่าย: SPS RECORD

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/07/tan-wicha-quam-dee.html