ChordKub.

คอร์ดเพลง เค้าว่า : PUNเค้าว่า : PUN
คอร์ดเพลง เค้าว่า : PUN


 • Cm F | A#m D# |
 • Cm Fm | C#m D# |
 •   Cm  เค้าว่ารักFmจะเติมเต็มที่A#mว่างในหัวใจD#
 •   Cm  เค้าว่ารักFmทำให้ชีวิA#mตมีความหมาD#
 •   Cm  เค้าว่ารัFmกทำให้โลกA#mนี้ไม่เดียวดาD#
 •     เค้Cmาว่ากันอย่างนั้Fm
 •     แต่ว่าฉัA#mนก็แค่ฟังมาแบD#บนั้น
 •   Cm  มันจะจริงไม่จริง
 •     มัFmนจะฟินไม่ฟิน ฉันก็ไม่รู้A#m
 •     เพียงแค่เคยได้ยิน
 •     แต่D#ยังไม่ค่อยอินยังไงไม่รู้Cm
 •     อาจจะเป็นเพรFmาะโชคชะตาเล่นตลA#m
 •     ฉันยังคงภาD#วนารอใครคCmนนั้น
 •     คนที่ไม่Fmใช่ใครก็ได้A#m ไม่ใช่ใครก็ได้D#
 •   Cm  มันไม่ได้ง่าFmยเลย กับรักA#mดี ๆ หนึ่งครั้D#
 •  อาจเป็นเพราะฟ้Cmา อาจเป็นเพราะลFmม..
 •  ที่ทำให้ฉันA#m..ไม่เจอใครสักคD#
 •  หนึ่งคนคนนั้Cmน คนที่ขาดหาFm
 •  ฉันไม่เคยเข้าA#mใจ เพราะอะไรD#
 •  อาจเพราะแม่น้ำCm หรือเพราะเม็ดทรFmาย..
 •  ที่ทำให้เค้A#mา..ช่างอยู่แสนไกD#
 •  สุดท้ายแล้วฉัCmน..นั้นต้องทำใจFm..
 •  ใช่หรือเA#mD#ปล่า..       ใช่หรือเปล่า
 •   Cm  เค้าว่ารัFmกทำให้ผู้A#mคนนั้นงดงาD#
 •   Cm  เค้าว่ารัFmกทำให้ฉันA#mยังมีความหวัD#
 •   Cm  เค้าว่ารัFmกไม่มีหน้าตA#mาหรือระยะทาD#
 •     เค้Cmาว่ากันอย่างนั้Fm
 •     แต่ว่าฉัA#mนก็แค่ฟังมาแบD#บนั้น
 • * | ** |
 • Cm Fm | A#m D# | ( x6 ) 


เนื้อเพลง เค้าว่า PUNเค้าว่ารักจะเติมเต็มที่ว่างในหัวใจ เค้าว่ารักทำให้ชีวิตมีความหมาย เค้าว่ารักทำให้โลกนี้ไม่เดียวดาย เค้าว่ากันอย่างนั้น แต่ว่าฉันก็แค่ฟังมาแบบนั้น มันจะจริงไม่จริง มันจะฟินไม่ฟิน ฉันก็ไม่รู้ เพียงแค่เคยได้ยิน แต่ยังไม่ค่อยอินยังไงไม่รู้ อาจจะเป็นเพราะโชคชะตาเล่นตลก ฉันยังคงภาวนารอใครคนนั้น คนที่ไม่ใช่ใครก็ได้ ไม่ใช่ใครก็ได้ มันไม่ได้ง่ายเลย กับรักดีๆหนึ่งครั้ง อาจเป็นเพราะฟ้า อาจเป็นเพราะลม ที่ทำให้ฉันไม่เจอใครสักคน หนึ่งคนคนนั้น คนที่ขาดหาย ฉันไม่เคยเข้าใจ เพราะอะไร อาจเพราะแม่น้ำ หรือเพราะเม็ดทราย ที่ทำให้เค้าช่างอยู่แสนไกล สุดท้ายแล้วฉันนั้นต้องทำใจ ใช่หรือเปล่า ใช่หรือเปล่า เค้าว่ารักทำให้ผู้คนนั้นงดงาม เค้าว่ารักทำให้ฉันยังมีความหวัง เค้าว่ารักไม่มีหน้าตาหรือระยะทาง เค้าว่ากันอย่างนั้น แต่ว่าฉันก็แค่ฟังมาแบบนั้น

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เค้าว่า ศิลปิน: PUN เนื้อร้อง/ทำนอง: PUNเรียบเรียง: YUU,Trilogy

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/pun-kao-waa.html