ChordKub.

คอร์ดเพลง ซูลูปรุง : PUNYARBซูลูปรุง : PUNYARB
คอร์ดเพลง ซูลูปรุง : PUNYARB


 • C Em | Am Gm C |
 • F C | Dm G |
 • C Em | Am Gm C |
 • F C | Dm G |
 •  พอจะมีโอกาสCไหม ให้G/BเรากลับมารักAmกัน      Gm
 •  หนังCสือเล่มFเดิม อาจจบไม่เหมือนCเดิม.. F
 •  เล่มนี้เป็นฉบับGปรับปรุง
 •  Cอให้เธG/Bอรับรู้เอาไAmว้ ว่าฉันไม่เคGmยที่จะCสนใจF.ผู้ใดEm..
 •  หมFดทั้งใจแค่เธอGไม่เคยเปลี่ยน
 •   C  เดินG/Bเข้าสำนักพิมพ์ไปแก้ตอนAmจบ
 •     ข้อควGmามว่าสำCนึกผิดที่ฉันรอFส่ง (yeah)
 •     ในCหนังสือเล่มเก่ามันอาจจะเขียFนตอนอวสาน
 •     บนเรื่องของเรGามันไม่ได้มีกันแค่สองคน
 •   C  แต่นี่G/BมันคือฉบับปรับปรุAm
 •     ที่แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่Gmาง ก็เพื่Cอให้คุณกลับมF
 •     ก็อยากให้คุณCได้ลองมาเปิดอ่านดูF
 •     ก็หวังว่าตอนจบบริบูรGณ์ จะไม่มีการจากลา
 •   C  วันและเวลG/Bาจะผ่านไปนานแค่ไหAm
 •     แต่เธอยังเป็นคนเดีGmยวที่ยังคงอยู่CในใจF..ฉันไEm
 •     และเธFอไม่ต้องทำสงGและสัย (ฮู้)
 •   C  ว่ากาลเวลาจะทำใG/Bห้ใจของฉันเปลี่ยนผันAm
 •     ยังไงก็มีแค่เธGmอคนเดียวที่อยู่Cในนั้Fน..หัวใEmจ..
 •     ให้เธFออยู่ได้คนเดียGวเท่านั้น
 • ** |
 •   C  เธอจG/Bะกลับมาอ่านไหAmม (Yeah)
 •     ถึงแม้เธอไม่อ่Gmานฉันก็จะวาCงขายFอยู่ดี
 •     จะตีพิมพ์Cเป็นหมื่นฉบับ
 •     จนกว่าเธFอจะคืนและกลับมา แม้Gต้องรอกี่สัปดาห์
 •   C  เล่มที่แล้G/Bว I know I did you wroAmng
 •     เป็นไปได้ไหGmมที่ให้ฉันแก้Cบทก่อFน..
 •     ไม่อยากจะเป็นCผู้ร้ายในใจใคร
 •     เธFอช่วยกลับมาได้ไหม
 •     มาเขียนGเรื่องราวด้วยหน้าใหม่
 •  ฉันเขียนเรื่องราCวด้วยปลายปากกา
 •  แต่ว่าไม่อาG/Bจลบมันด้วยลิควิด
 •  เพราะโลAmกไม่อาจจะย้อนเวลา
 •  จึงรGmอเธอมาเพื่อลิCขิต..
 •  ชีวิFตที่พังจนวิกฤต ขอสารCภาพว่าคิดผิด
 •  พอเห็Fนน้ำตาเธอไหลเป็นทาง
 •  ฉันดันGเปราะบางเหมือนบิสกิต
 •  คิดถึงCทุกจูบก่อนที่เราจาก
 •  ทั้งริG/Bมฝีปากและลิปสติก
 •  ฉันรAmอที่ดอยและคอยที่หาด
 •  หวังให้Gmเธออยากมานี่Cอีก
 •  CuFpid ได้โปรดช่วยแผลงศรอีกครCา I need it
 •  เรื่องFเราเก็บไว้รู้ไหมอาจ
 •  Rewrite itG for you to read this
 •   C  ถึงแG/Bม้ว่าฉันจะไม่ชัวAmร์
 •     แต่Gmก็ยังไม่กลัCวที่จะลอF
 •     ก็Cแค่อยากจะให้มันได้เจF
 •     แม้Gว่าเธอจะขว้างมันลงคลอง
 •   C  เรียงร้อยและเขียนเป็นบทกลอG/B
 •     และยังไม่พร้อมจะจบตอAm
 •     ยังเขียนมันเพิ่มแม้อดนอGm
 •     และใช้เวลาCเพื่อกลั่นกรอFง อะไรไม่ดีก็ตัดทอC
 •   F  อยากให้เธอรู้Gว่ายังรอ
 •  และฉัCนขอแค่เธG/Bอได้โปรดฟังไว้Am..
 •  ว่าฉันไม่เคGmยที่จะCหายไปF..หายไปC..
 •   F  เล่มนี้เป็นฉบัGบปรับปรุง
 •  ที่ผ่านCมา..ให้G/Bมันเป็นอดีAm
 •  ฉัGmนพร้อมที่CจะตีFพิมพ์มันขึ้นมาCใหม่
 •  หมดFทั้งใจแค่เธอGไม่เคยเปลี่ยน
 •  เธอCอยากรู้ใช่ไหG/Bมว่าฉันรักเธAmอเท่าไGm
 •  ลองมอCงบนฟ้FาแสนไกC
 •   F  เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุGง..
 •  ถ้าCหากยังไม่รู้G/Bว่าคิดถึงเธAmอเท่าไGm
 •  คิดถึCงทุกลFมหายใจC..
 •  เธFอจะกลับมาอ่านมันไหG
 •  ถ้าตอนจบไม่เหมือนเดิม..
 •  C Em | Am Gm C | F C | Dm G | x.


เนื้อเพลง ซูลูปรุง PUNYARBพอจะมีโอกาสไหม ให้เรากลับมารักกัน หนังสือเล่มเดิม อาจจบไม่เหมือนเดิม เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุง ขอให้เธอรับรู้เอาไว้ ว่าฉันไม่เคยที่จะสนใจ.ผู้ใด หมดทั้งใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยน เดินเข้าสำนักพิมพ์ไปแก้ตอนจบ ข้อความว่าสำนึกผิดที่ฉันรอส่ง yeah ในหนังสือเล่มเก่ามันอาจจะเขียนตอนอวสาน บนเรื่องของเรามันไม่ได้มีกันแค่สองคน แต่นี่มันคือฉบับปรับปรุง ที่แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เพื่อให้คุณกลับมา ก็อยากให้คุณได้ลองมาเปิดอ่านดู ก็หวังว่าตอนจบบริบูรณ์ จะไม่มีการจากลา วันและเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน แต่เธอยังเป็นคนเดียวที่ยังคงอยู่ในใจฉันไง และเธอไม่ต้องทำสงและสัย ฮู้ ว่ากาลเวลาจะทำให้ใจของฉันเปลี่ยนผัน ยังไงก็มีแค่เธอคนเดียวที่อยู่ในนั้นหัวใจ ให้เธออยู่ได้คนเดียวเท่านั้น เธอจะกลับมาอ่านไหม Yeah ถึงแม้เธอไม่อ่านฉันก็จะวางขายอยู่ดี จะตีพิมพ์เป็นหมื่นฉบับ จนกว่าเธอจะคืนและกลับมา แม้ต้องรอกี่สัปดาห์ เล่มที่แล้ว I know I did you wrong เป็นไปได้ไหมที่ให้ฉันแก้บทก่อน ไม่อยากจะเป็นผู้ร้ายในใจใคร เธอช่วยกลับมาได้ไหม มาเขียนเรื่องราวด้วยหน้าใหม่ ฉันเขียนเรื่องราวด้วยปลายปากกา แต่ว่าไม่อาจลบมันด้วยลิควิด เพราะโลกไม่อาจจะย้อนเวลา จึงรอเธอมาเพื่อลิขิต ชีวิตที่พังจนวิกฤต ขอสารภาพว่าคิดผิด พอเห็นน้ำตาเธอไหลเป็นทาง ฉันดันเปราะบางเหมือนบิสกิต คิดถึงทุกจูบก่อนที่เราจาก ทั้งริมฝีปากและลิปสติก ฉันรอที่ดอยและคอยที่หาด หวังให้เธออยากมานี่อีก Cupid ได้โปรดช่วยแผลงศรอีกครา I need it เรื่องเราเก็บไว้รู้ไหมอาจ Rewrite it for you to read this ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ชัวร์ แต่ก็ยังไม่กลัวที่จะลอง ก็แค่อยากจะให้มันได้เจอ แม้ว่าเธอจะขว้างมันลงคลอง เรียงร้อยและเขียนเป็นบทกลอน และยังไม่พร้อมจะจบตอน ยังเขียนมันเพิ่มแม้อดนอน และใช้เวลาเพื่อกลั่นกรอง อะไรไม่ดีก็ตัดทอน อยากให้เธอรู้ว่ายังรอ และฉันขอแค่เธอได้โปรดฟังไว้ ว่าฉันไม่เคยที่จะหายไปหายไป เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุง ที่ผ่านมาให้มันเป็นอดีต ฉันพร้อมที่จะตีพิมพ์มันขึ้นมาใหม่ หมดทั้งใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยน เธออยากรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไร ลองมองบนฟ้าแสนไกล เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุง ถ้าหากยังไม่รู้ว่าคิดถึงเธอเท่าไร คิดถึงทุกลมหายใจ เธอจะกลับมาอ่านมันไหม ถ้าตอนจบไม่เหมือนเดิม

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ซูลูปรุง ศิลปิน: PUNYARB

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/07/punyarb-zu-lu-prung.html