ChordKub.

คอร์ดเพลง ไม่ได้รักใครง่ายๆ : ฝน พรสุดาไม่ได้รักใครง่ายๆ : ฝน พรสุดา
คอร์ดเพลง ไม่ได้รักใครง่ายๆ : ฝน พรสุดา


 •  ฉันไม่ได้รักใครง่าย ๆB
 •  เพราะว่าฉันกลัวความเสีD#mยใจ
 •  เพราะฉันกลัวการโดนนอกใจE
 •  ในวันที่ฉันให้ไปทั้งหัวF#ใจ
 •   B  เป็นคน ๆ หนึ่งที่มีกำแพงD#mหัวใจ
 •     รักใครยาEก และมักF#ไม่ค่อยเปิดใจ
 •   B  เพราะว่าเคยเจ็บช้ำกับเรื่องความรัD#mกมากมาย..
 •     ในอดีEต เลยไม่คิดF#จะรักใครง่ายดาย
 •   D#m  กลายเป็นคนที่กลัว กลัG#mวความรัก
 •   E  มักมีกำแพงขวางกั้นความเสียใC#m
 •   D#m  เลยโดนใครต่อใครว่าฉัน..นั้นG#mไม่มีหัวใจ
 •     แต่ไม่เป็นฉัEน..นั้นไม่รู้หรอกเธF#อ..
 • ** |
 •  บทเรียนมันสอนให้ฉันBจำ
 •  ว่าอย่ากลับไปเรียนซ้ำในบทเD#mดิม
 •  ฉันเลยไม่กล้าเปิดใจEให้ใครเข้ามาง่าย ๆ นะหัวF#ใจ
 •  หากใคD#mรนั้นที่จะเข้ามา
 •  ก็ขอG#mให้เข้ามาด้วยความจริงใจ
 •  เพราะว่าฉัEนไม่ได้รักใครง่าย ๆ อีกแล้F#
 •  เพราะวันนี้ฉันรักตัวเองมาBกพอ..      (F#)
 • B | D#m |
 • E | F# |
 • B | D#m |
 • E | F# |
 • * | ** | *** |
 • ** | *** | **** |


เนื้อเพลง ไม่ได้รักใครง่ายๆ ฝน พรสุดาฉันไม่ได้รักใครง่ายๆ เพราะว่าฉันกลัวความเสียใจ เพราะฉันกลัวการโดนนอกใจ ในวันที่ฉันให้ไปทั้งหัวใจ เป็นคนๆหนึ่งที่มีกำแพงหัวใจ รักใครยาก และมักไม่ค่อยเปิดใจ เพราะว่าเคยเจ็บช้ำกับเรื่องความรักมากมาย ในอดีต เลยไม่คิดจะรักใครง่ายดาย กลายเป็นคนที่กลัว กลัวความรัก มักมีกำแพงขวางกั้นความเสียใจ เลยโดนใครต่อใครว่าฉันนั้นไม่มีหัวใจ แต่ไม่เป็นฉันนั้นไม่รู้หรอกเธอ บทเรียนมันสอนให้ฉันจำ ว่าอย่ากลับไปเรียนซ้ำในบทเดิม ฉันเลยไม่กล้าเปิดใจให้ใครเข้ามาง่ายๆนะหัวใจ หากใครนั้นที่จะเข้ามา ก็ขอให้เข้ามาด้วยความจริงใจ เพราะว่าฉันไม่ได้รักใครง่ายๆอีกแล้ว เพราะวันนี้ฉันรักตัวเองมากพอ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ไม่ได้รักใครง่ายๆ ศิลปิน: ฝน พรสุดา เนื้อร้อง/ทำนอง: เบศ นฤเบศเรียบเรียง: Ball Niwat Onwhai

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/08/fon-mai-dai-rak-krai.html